Radioklub

Činnost radioklubu OK1KMG při AVZO Neratovice

Radioklub, čítající sedm dospělých, se soustředí zejména na závodní činnost, především na světové závody na krátkých vlnách, a to téměř výhradně z klubovny ve staré budově. Pro VKV závody vyjíždí častěji na Zvičinu u Dvora Králové nad Labem nebo na Romanov u Mšena - jedná se vždy o spřátelené radiokluby a osoby.

Technické zázemí je průměrné. TRXy a některé PSV metry jsou samotných členů RK, antény jsou klubu. Používají se celkem tři transceivery (FT-1000MP, FT-847 a IC-910) a koncový stupeň pro KV o výkonu až 1 kW (LK-500ZB). Stacionární antény jsou: LW 80 m (pro všechna KV pásma), drátový dipól na 80 m, Yagi ECO B. A. a vertikál ECO AVT 4 pro 40, 20, 15, a 10 m, 2 x 9 el. Yagi pro 2 m. Antény pro cesty jsou: 2 x 10 el. DL6WU pro 2 m, 17 el. DL6WU pro 70 cm a 4 x soufázový dipól pro 23 cm. RK nově vlastní ANT analyzátor do 200 MHz RigExpert AA-200.

Vzhledem k podmínkám radioklubu nejsou nadprůměrné výsledky v závodech a soutěžích. Přesto nejednou měl první místo ve své kategorii v ČR.

Kroužek mládeže zatím pro nezájem dětí už několik let nevede. V případě projevení zájmu je možno jej obnovit.

RK vyhodnocuje celoroční soutěž „OK Maraton - o Putovní pohár Josefa Čecha, OK2-4857?g.

V roce 2007 od konce září do konce října měl RK a někteří jeho aktivní členové a dokonce i nečlenové z Neratovic propůjčenou příležitostnou značku OL50NERA k padesátému výročí povýšení Neratovic na město. Jednou navštívili Zvičinu, jinak se odehrával provoz převážně z klubovny a občasně se pracovalo i z domácích pracovišť. Navázalo se celkem 3 621 spojení. Asi 90 % spojení byla v závodech, na KV byla účast ve 14 a na VKV v 6. Z této aktivity plyne rozeslání asi 80 diplomů „O co největší počet spojení s OL50NERA“ a okolo 2,5 tisíc QSL lístků do více jak 100 zemí.